โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [1016101005]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 16/08/2560
[48/35026]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]